Visie B.T.O.M.

Hoe kijken we als Visiegroep nu tegen de gang van zaken waar we inmiddels al anderhalf jaar mee bezig zijn aan? Zijn we nu tevreden over de voortgang?  lees verder in:                               Visie voortgang project juli 2015

Uitslag van de enquête en de verwachte voortgang                                                                           visie november 2014

In onderstaande Dwarskijk leest u met welke doelstelling de werkgroep Visie is opgericht Dwarskijk Toekomst Special 31.3.14 (Visie)

 

Terug naar  Homepage