De polder

Hondenuitlaat veld                                                                                                                                   

Er is een Flora & Fauna onderzoek gedaan in het beoogde honden uitlaatveld. Het is niet nodig om F&F ontheffing of een Nb-wetvergunning aan te vragen. De gemeente checked nog of nog wat nodig is in kader van het bestemminsplan/EHS. Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente dat zij de uitvoering gaan doen.

Op 30 juni heb ik overleg met het recreatieschap en de gemeente over het onderhoud/beheer van het wandelpad langs de middenweg. De gemeente geeft aan geen aanleiding te zien om het pad in de toekomst te asfalteren en de vraag is zelfs of de bermen daar breed genoeg voor zijn (dit naar aanleiding van een vraag van de BBB hoe er voor wordt gezorgd dat het wandelpad op termijn niet bij de weg wordt getrokken).

Kanoroute                                                                                                                                                    

In overleg met het recreatieschap ga ik een overdrachtsdossier opstellen voor het beheer van de kanoroute. De kano-overstapplaats aan de Nieuweweg wordt in september met beide jachthavens geëvalueerd.

Diversen                                                                                                                                                      

De natschade-contracten aan de Looijdijk zijn getekend. Bij mijn weten resteert nu nog één contract aan de Nimmerdorlaan. Er is overleg met AGV over instelling van de waterpeilen.        De evaluatie van het Convenant Agrarische vergoedingen wordt overgenomen door Anne Agterberg van de provincie Utrecht van team grondwaterbescherming.

Frank van Pruissen, provincie Utrecht.

Stekende insecten ‘Herinrichting Bethunepolder’: Monitoring 2014                                   Notitie Stekende insecten in de Bethunepolder 2014

 

Homepage