welkom website

Aanmelden

U bent van harte welkom om u aan te melden als lid van de bewonersvereniging. Hiermee steunt u onze activiteiten. Momenteel zijn er circa 170 huishoudens lid. Het lidmaatschap bedraagt 10,- euro per kalenderjaar. U ontvangt hiervoor jaarlijks een mail vanuit de bewonersvereniging. Voor  vragen over een eventueel lidmaatschap of voor aanmelding als lid van de bewonersvereniging kunt u mailen naar secretariaat@btom.nl Rekeningnummer                                                                                                                                 BTOM op Rabo IBAN/ Rekeningnummer: NL07 Rabo 0168 4899 96 Met vriendelijke groet secretariaat BTOM.

Homepage